Podatek CIT. Czym jest, kogo dotyczy i jaka jest jego wysokość?

co to jest podatek cit
Podatek CIT. Zdjęcie: 89Stocker via Canva

Bez względu na to, czy prowadzisz działalność gospodarczą, zarabiasz, wykonując pracę na etacie czy jesteś freelancerem, płacisz podatek dochodowy. Danina ta jest obligatoryjna i nie licz na to, że kiedykolwiek rządzący z niej zrezygnują. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku spółek prawa handlowego, z tą różnicą, że nie nosi ona (danina) nazwy PIT, a CIT. Co to jest podatek CIT, ile wynosi i kogo dokładnie dotyczy?

Rodzaje podatków w Polsce

Zanim omówimy kwestię samego CIT-u, warto wymienić rodzaje podatków, z jakimi mamy w naszym kraju do czynienia. A jest ich wiele…

Zasadniczo rozróżnić możemy je na dwa rodzaje:

 • pośredni
 • bezpośredni

Do podatków pośrednich zaliczamy m.in.:

 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od gier.

Podatków bezpośrednich jest znacznie więcej i są to:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek tonażowy,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej).

Podatki bezpośrednie dotyczą zwykle albo określonej czynności, albo określonego podatnika, który wykonuje jakąś opodatkowaną czynność. Z podatkami pośrednimi jest tak, że placą jes wszyscy, bez względu na to, czy zarobkują, czy też nie.

Pewnego rodzaju podatkiem jest także inflacja, która skutecznie odbiera nam nasze oszczędności i drenuje portfele, jednak formalnie podatkiem jej nazwać nie możemy.

Co to jest podatek CIT?

Jak wspomnieliśmy na wstępie, jeśli osiągasz dochody, płacisz podatek PIT. Podobny podatek, jednak o innej nazwie, płacą także spółki prawa handlowego oraz inne podmioty bez osobowości fizycznej, ale z osobowością prawną.

Podatek CIT to nic innego jak rodzaj bezpośredniej daniny, który opłacają podmioty z osobowością prawną.

Wysokość podatku CIT to 19 procent podstawy opodatkowania lub 9 procent, gdy spółka (podmiot z osobowością prawną) kwalifikuje się do objęcia ją niższym, preferencyjnym podatkiem CIT.

Podatkiem CIT obłożone są:

 • dochody osiągnięte z zysków kapitałowych oraz
 • dochody osiągnięte z innych źródeł przychodów.

Kogo dotyczy podatek CIT?

Podatek CIT dotyczy przede wszystkim osób prawnych, a regulacje w tym zakresie zostały zawarte w Ustawie o CIT, która wskazuje, że podatek CIT płacą:

 • spółki prawa handlowego m.in.: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna;
 • stowarzyszenia i fundacje;
 • spółki kapitałowe w organizacji;
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe), z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej
 • spółki jawne mające siedzibę lub zarząd w Polsce, jeżeli wspólnikami tej spółki nie są wyłącznie osoby fizyczne i spółka nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku CIT oraz podatnikach podatku PIT posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki;
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce;
 • spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd w Polsce;
 • podatkowe grupy kapitałowe (zarejestrowane w urzędzie skarbowym grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone warunki);
 • spółki niemające osobowości prawnej, ale mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Źródło: biznes.gov.pl

Wysokość podatku CIT (stawki)

Aktualnie w Polsce mamy do czynienia z doma stawkami podatku CIT:

 • CIT 19 procent
 • CIT 9 procent

Niższy, a więc 9-procentowy podatek CIT adresowany jest jednak wyłącznie do nielicznych podmiotów i ma charakter podatku preferencyjnego. Skorzystać z niego może bowiem wyłącznie określona część podmiotów i wyłącznie po spełnieniu wymagań narzuconych przez ustawodawców.

Dla kogo 9-procentowy CIT?

Z tzw. “małego CIT” skorzystać mogą aktualnie:

 • podatnicy, których wartość przychodu ze sprzedaży brutto w roku ubiegłym nie przekroczyła kwoty 2 milionów euro, przeliczonej według średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;
 • podatnicy, których wartość przychodów z innych niż zyski kapitałowe osiągniętych w roku podatkowym nie przekroczyły netto kwoty 2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku danego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł (zwykle jest to 2 stycznia danego roku).

Co istotne, z małego CIT skorzystać mogą także nowe podmioty, jednak preferencyjne stawka CIT będzie obowiązywała wyłącznie w pierwszym roku podatkowym.

WAŻNE! Z niższego, 9-procentowego CIT, nie skorzystają te podmioty, które powstały poprzez połączenie lub przekształcenie, bądź w fazie restrukturyzacji.

Estoński CIT

Alternatywną formą opodatkowania podatkiem CIT, jest tzw. estoński CIT, będący formą ryczałtu, który płacony jest dopiero w momencie wypłaty zysków (dywidend). Dzięki temu rozwiązaniu nie ma konieczności

 • prowadzenia rachunkowości podatkowej
 • ustalania podatkowych kosztów uzyskania przychodów
 • obliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych.

Z estońskiego CIT skorzystać mogą jednak wyłącznie określone w ustawie przedsiębiorstwa, o czym przeczytasz w tym wpisie.

Poprzedni
darmowe konto dla firmy

Darmowe konto dla firmy. Które banki oferują bezpłatne rachunki firmowe?

Następny
podatek od nieruchomości

Ile wynosi i kogo dotyczy podatek od nieruchomości?

Sprawdź także
Total
0
Share