Kredyt obrotowy dla firmy. Co trzeba wiedzieć?

kredyt obrotowy dla firmy
Kredyt obrotowy dla firmy. Czym jest i co trzeba wiedzieć. Zdjęcie: shironosov/canva

Kredyt obrotowy dla firmy może być doskonałym sposobem finansowania przedsiębiorstwa. Cechują go przede wszystkim niskie koszty, a także stosunkowo łatwa dostępność. Rozróżnić można dwa rodzaje kredytów obrotowych, z czego tylko jeden z nich można przeznaczyć na dowolny cel.

Kredyt obrotowy dla firmy. Co to takiego?

Kredyt obrotowy to rodzaj pożyczki bankowej przeznaczonej dla firm bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Jego zaciągnięcie możliwe jest zatem zarówno przez spółki prawa handlowego, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze.

Największą zaletą kredytu obrotowego jest łatwa dostępność oraz niskie koszty liczone na podstawie wykorzystanego kapitału i okresu, w którym obraca nim przedsiębiorstwo. Kredyt obrotowy może być udzielony na podstawie obrotów na rachunku, jednak niekiedy będzie niezbędne udokumentowanie dochodów firmy.

Rodzaje kredytów obrotowych

W Polsce spotkać się można z dwoma rodzajami kredytów obrotowych. Są to kredyt obrotowy w rachunku bieżącym oraz kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, czyli tzw. linia kredytowa. Oba z nich działają podobnie, jednak różnią się m.in. sposobem spłaty, rachunkiem, na którym zostaną udostępnione środki oraz celem, na który można je przeznaczyć.

Odpowiedni wybór rodzaju kredytu obrotowego jest niezwykle istotny w finansowaniu potrzeb firmy, ponieważ – o czym już wspomnieliśmy – nie każdy z nich można wykorzystać na te same cele.

Aby otrzymać kredyt obrotowy, należy prowadzić działalność przez pewien okres, ponieważ banki udzielają go na podstawie obrotów, a te liczone są za minimum 12 ostatnich miesięcy. Przedsiębiorstwo musi posiadać także zdolność kredytową i nie mieć zaległości w urzędzie skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Najpopularniejszą formą kredytów obrotowych jest kredyt obrotowy w rachunku bieżącym. Po ustaleniu z bankiem warunków finansowania oraz kwoty, która zostanie przez instytucję udzielona, środki te zostaną podstawione na rachunku firmowym, na które wpływają środki od kontrahentów (księgowane są przychody firmy).

Pieniądze z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym można przeznaczyć na każdy cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc zarówno aktualne opłaty, inwestycje czy nawet wynagrodzenia pracowników, podatki czy składki ZUS.

kredyt obrotowy dla firmy
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym może być przeznaczony na dowolne cele firmowe. Zdjęcie: nd3000/canva

Oprocentowanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym liczone jest od wysokości wykorzystanego kapitału adekwatnie do czasu, w którym przedsiębiorca wykorzystuje te środki. Dzięki temu koszty kredytu obrotowego mogą być bardzo niskie. Spłata kredytu odbywa się automatycznie, po każdym wpływie na rachunek np. z tytułu sprzedaży towarów i usług.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym / linia kredytowa

Linia kredytowa to – podobnie do kredytu w rachunku bieżącym – rodzaj finansowania obrotowego, czyli takiego, z którego środki można wykorzystać tylko częściowo. Linia kredytowa charakteryzuje się jednak tym, że kredyt udzielany jest na określone w umowie cele. Mogą to być naturalnie wszelkie koszty związane z prowadzoną działalnością, a także inwestycje czy towary handlowe, jednak muszą być jasno określone w umowie kredytowej.

Spłata kredytu obrotowego w rachunku kredytowym dokonywana jest albo jednorazowo zgodnie z ujętym w umowie, albo w kilku transzach. Jest to zatem nieco inna forma spłaty niż w przypadku kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Kredyt obrotowy – jakie dokumenty są potrzebne?

Kredyt obrotowy zwykle udzielany jest na podstawie obrotów na rachunku firmowym, jednak nie oznacza to, że bank nie będzie oczekiwał pewnych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością. W zależności od instytucji, a także samej formy prowadzonej działalności, oczekiwać można m.in.:

  • wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (spółki)
  • umowę spółki
  • zaświadczenia o nadaniu numeru NIP
  • zaświadczenia o nadaniu numeru REGON

Prócz tego banki wymagać mogą dokumentów związanych z finansami przedsiębiorstwa, do których zaliczyć możemy:

  • bilansu i rachunku zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy,
  • deklaracji podatkowej za poprzedni rok obrotowy,
  • wykaz z księgi przychodów i rozchodów,
  • deklaracji VAT.

W którym banku można otrzymać kredyt obrotowy?

Kredytu obrotowego udziela zwykle bank, w którym przedsiębiorca posiada rachunek firmowy, na który wpływają środki z zawieranych transakcji. Praktycznie każdy bank obsługujący przedsiębiorców posiada przygotowaną ofertę kredytów firmowych. Mogą się one różnić jednak od siebie zarówno oprocentowaniem, jak i ewentualnymi kosztami dodatkowymi.

Przed wyborem instytucji, w której zaciągnięty zostanie kredyt obrotowy, warto porównać oferty różnych firm i wybrać tę, która będzie najkorzystniejsza dla naszej firmy. Dobrą praktyką jest uprzednie porównanie ofert np. za pomocą ogólnodostępnych kalkulatorów kredytowych.

Poprzedni
Kredyt samochodowy czy leasing

Kredyt samochodowy czy leasing? Jakie finansowanie dla firmy?

Następny
czy warto prowadzić bloga firmowego

Czy warto prowadzić bloga firmowego?

Sprawdź także
Total
0
Share