Frankowicze Getin Noble Banku w potrzasku. Nie będzie przewalutowania kredytów

Frankowicze Getin Noble Banku
Frankowicze Getin Noble Banku w potrzasku. BFG nie będzie oferował możliwości przewalutowania. Foto: GNB.

Z informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej wynika, że kredyty walutowe zaciągnięte w przejętym przez BFG Getin Noble Banku nie będą podlegały przewalutowaniu.

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank

30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował o konieczności przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji “oczka w głosie” Leszka Czarneckiego, Getin Noble Banku. W opinii BFG bank stanął w obliczu upadłości, a ewentualne działania nadzorcze nad bankiem i tak nie pozwoliłyby uniknąć niewypłacalności instytucji. Jak wskazano, wszczęcie przymusowej restrukturyzacji było konieczne w interesie publicznym.

“Działalność Getin Noble Bank S.A. (GNB) w dniu 3 października 2022 r. zostanie przeniesiona do Banku BFG S.A., którego właścicielem od 3 października będzie obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) także System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce (Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A).” – napisano w komunikacie pod koniec września.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny informował wtedy jednocześnie, że restrukturyzacja w żaden sposób nie wpływa na klientów instytucji. Rachunki bankowe pozostają niezmienne, a kredyty należy spłacać dalej.

Frankowicze Getin Noble Banku nie mogą liczyć na przewalutowanie kredytów

Mimo sporego portfela kredytów hipotecznych zaciągniętych przez klientów Getin Noble Bank Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie zdecydował się na przeniesienie ich “do siebie” oraz nie zamierza oferować klientom byłego banku Leszka Czarneckiego możliwości ich przewalutowania. Tak wynika z odpowiedzi BFG na pytania przesłane przez Polską Agencję Prasową.

„Nie są przewidywane zmiany w zakresie kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut obcych – należy je spłacać na dotychczasowych warunkach. Ugód w zakresie przewalutowania, które powodowałyby zubożenie masy upadłości, nie możemy oferować, bo bank nie ma na to środków, a BFG nie może zubażać masy upadłości” – napisano w odpowiedzi przesłanej Polskiej Agencji Prasowej.

„Podmiot w restrukturyzacji pozostaje w obrocie prawnym, ale zgodnie z art. 135 ust. 4. uBFG w czasie trwania przymusowej restrukturyzacji w stosunku do podmiotu w restrukturyzacji niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego, a zgodnie z art. 135 ust. 1 uBFG postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające skierowane do majątku podmiotu w restrukturyzacji wszczęte przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji podlega umorzeniu” – wskazuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

BFG dodaje jednoczenie, że “po ogłoszeniu upadłości podmiotu w restrukturyzacji roszczeń można będzie dochodzić zgodnie z prawem upadłościowym”.

Wychodzi zatem na to, że pokaźna grupa frankowiczów Getin Noble Banku musi spłacać swoje zobowiązania zgodnie z zawartymi umowami, a ewentualne roszczenia mogą być praktycznie nie do odzyskania.

Poprzedni
sylwester marzeń 2022

"Sylwester Marzeń" na bogato. TVP drożyzna nie straszna

Następny
Ceny nieruchomości we wrześniu

Ceny nieruchomości już nie hamują, a spadają. Gdzieniegdzie ponad 2 proc. mdm

Sprawdź także
Total
0
Share