Wsparcie dla przedsiębiorców znad Odry. Kwota, kody PKD, terminy

Wsparcie dla przedsiębiorców znad Odry pkd
Wsparcie dla przedsiębiorców znad Odry. Które branże (kody PKD) mogą liczyć na rządową pomoc? Foto: Clark and Company via Canva.

W ostatnich dniach września prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która gwarantuje poszkodowanym w wyniku zatrucia Odry przedsiębiorcom rekompensaty. Jednorazową kwotę 3010 zł otrzymają jednak tylko niektórzy właściciele firm – Ci którzy spełnią określone w rozporządzeniu warunki.

Wsparcie dla przedsiębiorców znad Odry. Kwota, warunki, terminy, kody PKD

Rządowe wsparcie dla przedsiębiorców znad Odry ma postać jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 3010 zł na każdego zatrudnionego pracownika. Za pracownika uznaje się jednak wyłącznie osobę zgłoszoną do ubezpieczeń społecznych przed 31 lipca br.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest także spadek dochodów w danym miesiącu o minimum 50 procent względem jednego z dwóch poprzedzających dany okres miesięcy lub analogicznego miesiąca roku ubiegłego.

Na rządową pomoc liczyć mogą przedsiębiorcy prowadzący swoje biznesy wzdłuż rzeki Odra, jednak ze ściśle określonych w ustawie branż. Tu decyduje przeważający kod PKD, czyli analogicznie do wsparcia w ramach dodatku postojowego czy tarczy antykryzysowej i finansowej.

Wsparcie dla przedsiębiorców znad Odry – kody PKD

Jednorazowe świadczenie, po spełnieniu wymienionych wcześniej warunków, liczyć mogą przedsiębiorcy działający w branżach:

 • Rybołówstwo w wodach morskich — 03.11.Z
 • Rybołówstwo w wodach śródlądowych — 03.12.Z
 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich — 03.21.Z
 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych — 03.22.Z
 • Przetwarzanie i konserwowanie ryb i skorupiaków i mięczaków — 10.20.Z
 • Produkcja lodów — 10.52.Z
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach — 47.23.Z
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach — 47.64.Z
 • Transport morski i przybrzeżny pasażerski — 50.10.Z
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania — 55.10.Z
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania — 55.20.Z
 • Pola kempingowe i pola namiotowe — 55.30.Z
 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne — 56.10.A
 • Ruchome placówki gastronomiczne — 56.10.B
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna — 56.29.Z
 • Przygotowywanie i podawanie napojów — 56.30.Z
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego — 77.21.Z
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego — 77.34.Z
 • Działalność organizatorów turystyki — 79.12.Z
 • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych — 79.90.A
 • Działalność obiektów sportowych — 93.11.Z
 • Pozostała działalność związana ze sportem — 93.19.Z
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana — 93.29.B

Wniosek o świadczenie należy złożyć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata pieniędzy ma nastąpić “niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość”.

Poprzedni
prima moda restrukturyzacja

Prima Moda składa wniosek o rozpoczęcie postępowania układowego

Następny
credit suisse

Credit Suisse w "krytycznym momencie". Inwestorzy stracili do banku zaufanie

Sprawdź także
Total
0
Share