UPC z ogromną karą od UOKiK. Spółka musi także oddać klientom pieniądze

UPC kara uokik
UPC z karą od UOKiK. Firma żądała zawyżonych kosztów w przypadku wcześniejszego rozwiązania usług. Foto: UOKiK/UPC

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na UPC Polska karę finansową w wysokości ponad 12,5 mln zł. Zdaniem prezesa urzędu popularny dostawca usług internetowych i telewizyjnych naruszał zbiorowe interesy konsumentów.

UPC z karą od UOKiK

W poniedziałek 10 października Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o nałożeniu na UPC Polska – dostawcę usług internetowych i telewizyjnych – kary finansowej w kwocie 12,59 mln zł. Jak przekazano w opublikowanym komunikacie, UPC Polska żądała od swoich klientów wygórowanych kosztów w przypadku chęci rozwiązania umowy przed czasem.

Urząd przypomniał jednocześnie, że zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, w przypadku rozwiązania umowy na czas określony wysokość roszczenia w związku z wypowiedzeniem jej przez abonenta lub z jego winy nie może przekroczyć wysokości przyznanej ulgi, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu od zawarcia do rozwiązania.

Zdaniem UOKiK spółka nie respektowała ciążącego na niej prawa i w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez klientów, żądała od nich wygórowanych kwot, nierzadko znacznie przewyższających wartość przyznanej ulgi.

11 tysięcy za wcześniejsze rozwiązanie umowy z UPC

We wczorajszym komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za przykład podał klienta UPC, od którego spółka – gdyby chciał rozwiązać umowę przed czasem – wymagała zapłaty 11 tys. złotych.

Czytaj także: Vinted zapłaci miliony kary

„Chciałem rozwiązać wcześniej umowę zawartą z UPC. Po kontakcie telefonicznym dostałem informację, że gdybym rozwiązał umowę w sierpniu br., kara wynosi 11 000 zł. Umowa została zawarta w marcu 2021 na 2 lata. Koszt całej umowy to około 3100 zł”. – brzmiało zgłoszenie do UOKiK wysłane przez jednego z klientów UPC Polska.

Nie jest to jednak odosobniony przypadek. Inny z klientów UPC napisał do Urzędu, że wartość kary, której żądał od niego dostawca usług, wynosiła 4000 zł, przy czym łączna wartość pozostałych opłat abonamentowych nie przekraczała kwoty tysiąca złotych.

„Zostaliśmy poinformowani o tym, że opłata będzie wynosić 4000 zł. Kwota wypowiedzenia umowy jest absolutnie nieadekwatna do ceny za usługę – obecnie płacimy 60 zł za internet, więc całkowita kwota do końca umowy wynosiłaby 900 zł”.

Jak przekonuje prezes UOKiK, tego typu sytuacje dotyczą tysięcy klientów w całej Polsce i to też było podstawą do nałożenia na UPC Polska kary finansowej w kwocie 12 585 082 złotych, a po uprawomocnieniu decyzji UPC będzie zobligowany do zwrotu konsumentom niesłusznie pobranych opłat.

– Praktyka UPC Polska dotyczy tysięcy polskich konsumentów. Spółka zawyża przyznane klientom ulgi, które stanowią podstawę wyliczenia opłaty za wypowiedzenie umowy. Tym samym de facto spółka wymusza na konsumentach kontynuację umów – wielu z nich nie decydowało się na zakończenie współpracy, obawiając się wysokiej opłaty za jej rozwiązanie. – poinformował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Dodał także, że “takie zachowanie UPC Polska należy ocenić jako naganne nie tylko pod względem ekonomicznym, ale i społecznym. UPC musi zmienić nieuczciwą praktykę oraz zwrócić konsumentom kwotę, która przewyższała sumę opłat abonamentowych pozostałych do końca trwania umowy”.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że UOKiK karę na UPC Polska nałożył niedługo po przejęciu spółki przez Play. Zabroniona praktyka dostawcy usług ciągnęła się zaś latami.

Poprzedni
nobel z ekonomii

Ben Bernanke jednym z trzech laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii

Następny
maksymalna cena prądu

Będzie maksymalna cena prądu dla MŚP i odbiorców wrażliwych. Zyskają także gospodarstwa domowe

Sprawdź także
Total
0
Share