Czym jest list mazalny i co musi zawierać?

list mazalny
Co to jest list mazalny i jak go zdobyć? Foto: kanchanachitkhamma/canva

List mazalny to dokument, który pozwoli na wykreślenie wpisu wierzyciela z księgi wieczystej nieruchomości (wykreślenia hipoteki). W teorii powinniśmy otrzymać go automatycznie po spłacie pełnego zadłużenia. W praktyce często musimy występować o niego samodzielnie. Co powinien zawierać list mazalny i jak go zdobyć?

Co to jest list mazalny?

List mazalny, inaczej kwit mazalny, to dokument wystawiany przez wierzyciela, którego roszczenia zostały w pełni zaspokojone. Chodzi tu np. o spłatę kredytu mieszkaniowego, którego zabezpieczeniem było finansowane mieszkanie. Aby dokonać wykreślenia wpisu o ustanowieniu hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości, niezbędne będzie przedłożenie w wydziale odpowiedniej dokumentacji, która potwierdzi spłatę całości zadłużenia.

Mimo że wierzyciel (w tym wypadku bank) powinien automatycznie wystawić kwit mazalny i wręczyć go dłużnikowi (klientowi), to często możemy spotkać się z sytuacją, że o list mazalny trzeba wnioskować samodzielnie. Jeśli bank nie wystawił nam takiego dokumentu, skontaktujmy się z nim i poprośmy o jego wystawienie. Można to zrobić zarówno listownie, jak i osobiście lub telefonicznie.

Z takim dokumentem udajemy się do wydziału, który prowadzi księgę wieczystą naszej nieruchomości i składamy wniosek o wykreślenie z niej hipoteki. Pamiętajmy jednak, aby sprawdzić, czy otrzymany od banku list mazalny spełnia wszystkie wymogi.

Co musi zawierać list mazalny?

Kwit mazalny nie jest szczególnie skomplikowanym dokumentem, jednak powinien zawierać określone dane i informacje. Są to w szczególności:

  • Dane nieruchomości (mieszkanie, domu, działki, lokalu), której kwit dotyczy.
  • Informacja dotyczące spłaconego zobowiązania (numer umowy kredytowej, ugody, określenie wyroku sądowego, decyzji administracyjnej, etc.).
  • Rodzaj ustanowionej hipoteki (hipoteka przymusowa lub umowna).
  • Dane odbiorcy kwitu mazalnego.
  • Potwierdzenie wygaśnięcia zobowiązania zabezpieczonego hipoteką.
  • Zgoda na usunięcie wpisu o ustanowionej hipotece z księgi wieczystej nieruchomości.
  • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia listu mazalnego.

Niezwykle istotne jest to, by list mazalny był wystawiony przez wierzyciela w formie papierowej, a więc umożliwiającej przedłożenie go w urzędzie.

Poprzedni
Tanie kredyty mieszkaniowe

Rząd planuje tanie kredyty mieszkaniowe dla części Polaków

Następny
BIK a BIG

BIK a BIG. Czym są i jaka jest między nimi różnica?

Sprawdź także
Total
0
Share