Dropshipping a prawo. Obowiązki informacyjne sprzedawcy internetowego

dropshipping a prawo
Dropshipping. Prawo w firmie. Obowiązki informacyjne sprzedawcy internetowego. Foto by LuckyImages via Canva

Obowiązki informacyjne sprzedawcy internetowego dotyczą każdego właściciela e-sklepu, bez względu na to czy wykorzystuje dropshipping, czy też nie.

Pierwszym zagadnieniem, któremu przyjrzymy się w dziale “dropshipping a prawo” są obowiązki informacyjne, które spoczywają na każdym sprzedawcy, wykorzystującym logistykę dropshipping w swoim e-sklepie. Musimy pamiętać o tym, o czym pisaliśmy bowiem w poprzednich artykułach, a mianowicie, iż jesteśmy sprzedawcami, a nie pośrednikami.

Obowiązki informacyjne sprzedawcy internetowego

Abyśmy mogli rozpocząć sprzedaż on-line, musimy zadbać o prawne aspekty naszego przedsięwzięcia. Ustawodawcy narzucają na sprzedawców (nie tylko wysyłkowych czy internetowych) szereg obowiązków, których nie możemy pominąć zarówno podczas przygotowywania się do sprzedaży, jak i jej trwania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego, obowiązek informacji klienta musi zostać spełniony przez sprzedawcę najpóźniej w chwili przedstawienia mu propozycji zawarcia umowy.

Tak samo wygląda to w sytuacji, gdy swoją sprzedaż prowadzimy poprzez domy wysyłkowe (rzadko używany zwrot, jednak wciąż dostępny np. w klasyfikacji PKD) czy internet.

W przypadku zawierania umowy kupna-sprzedaży przez Internet chwila przedstawienia umowy trwa niejako permanentnie, stąd też niektóre informacje muszą znajdować się na stronie internetowej sprzedawcy, np. w regulaminie sklepu internetowego.

Cóż to oznacza? Nic więcej niż to, że wymagane przez ustawodawców informacje musisz przedłożyć swoim klientom jeszcze przed dokonaniem przez nich zakupu w Twoim e-sklepie. Znaczną większość z nich możesz zawrzeć w Regulaminie e-sklepu (regulaminie sprzedawcy internetowego), jednak niektóre powinny zostać przedłożone, jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z Twojej witryny / sklepu internetowego (cookies).

Podstawowe informacje

Informacjami podstawowymi w zakresie obowiązku informacyjnego każdego przedsiębiorcy, których nie można pominąć także w przypadku sklepu internetowego, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców  są między innymi:

  • oznaczenie przedsiębiorcy w postaci numeru identyfikacji podatkowej (NIP). W przypadku spółek kapitałowych: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, należy podać również wysokość kapitału zakładowego (w tym informację w jakiej części został on opłacony) oraz informację o sądzie, w którym przechowywana jest dokumentacja rejestrowa spółki – zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych,

oraz na podstawie art. 5 i 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informacje takie, jak:

  • adresy elektroniczne umożliwiające bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą;
  • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy albo nazwa lub firma prowadzonej działalności oraz jej siedziba i adres;
  • informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego – jeżeli działalność związana jest z uzyskaniem stosownego zezwolenia;
  • informacje dotyczące samorządu i tytułu zawodowego, numeru w rejestrze publicznym oraz organu prowadzącego rejestr, a także informacje o obowiązujących przedsiębiorcę zasadach etyki zawodowej – w przypadku przedsiębiorców zrzeszonych w samorządach zawodowych (np. lekarzy, radców prawnych czy doradców podatkowych);
  • informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną (samo udostępnienie treści na stronie może już stanowić taką usługę);
  • informacja o oprogramowaniu używanym przez przedsiębiorcę do świadczenia usługi elektronicznej (np. informacja o cookies).

Prawo telekomunikacyjne narzuca na sklepy internetowe, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. obowiązek informowania konsumentów o wykorzystywaniu plików cookies, o celu, w jakim zostaną zainstalowane na urządzeniu konsumenta, oraz o sposobach korzystania z nich. Ponadto, konsument powinien uzyskać informację o sposobie usunięcia plików cookies, a przed ich instalacją wyrazić zgodę na ich instalację i używanie.

Informacje marketingowe

Jeśli w swojej witrynie świadczysz usługi marketingowe (np. za pośrednictwem strony lub e-maila) musisz dokładnie określić, na czym one polegają. W rozumieniu bowiem ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji brak wypełnienia tego obowiązku może skutkować posądzeniem o wprowadzanie w błąd, a to z kolei może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.

Aby dopełnić ciążącego na tobie obowiązku, musisz bowiem w sposób czytelny wyjaśnić zasady np. promocji, czy kryteriów obniżek cen. Konsument musi mieć jasność co do panujących w twoim e-sklepie zasad.

Dodatkowo jeśli zgromadzone dane przekazujesz innym przedsiębiorcom – a przekazujesz! (np. firmie hostingowej, bądź właścicielowi platformy sklepowej) musisz bezwzględnie wskazać te podmioty konsumentowi. Powyższe informacje możesz wskazać – wraz z informacją o cookies – w Polityce Prywatności swojego e-sklepu.

Dropshipping a prawo

Pamiętaj także o niezwykle istotnej kwestii, która jest wyjątkowo często pomijana przez wielu sprzedawców internetowych. Chodzi mianowicie o wykorzystanie danych przez Ciebie zgromadzonych do promocji twoich produktów, czy usług poprzez np. newsletter, czy inną formę komunikacji zdalnej. Mam tu na myśli dane, które zbierzesz np. podczas składania przez klienta zamówienia, czy nawet podczas rozmowy na czacie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

Informacja handlowa staje się zamówioną, dopiero gdy odbiorca wyrazi zgodę na jej przesyłanie na jego elektroniczny adres. Sklep internetowy może uzyskać zgodę konsumenta na przesyłanie mu informacji handlowej drogą elektroniczną np. podczas składania przez konsumenta zamówienia.

Nie możesz zatem uznać, iż akceptacja Polityki Cookies, czy akceptacja Regulaminu sprzedawcy internetowego, jest automatycznym wyrażeniem przez konsumenta zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Abyś mógł przekazywać mu bowiem informacje handlowe np. poprzez newsletter, musi on oddzielnie wyrazić na to zgodę. Przed zapisem do newslettera, musisz także wyraźnie wskazać jakie informacje będziesz konsumentowi przekazywał.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Oprócz powyżej przedłożonych informacji, jako e-sprzedawca musisz wymienić na swojej stronie internetowej także regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – w przypadku e-sklepu będzie to regulamin sklepu internetowego (spełniający warunki określone w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wszelkie kwestie związane z samym regulaminem oraz informacjami, które musisz w nim zawrzeć, dość szeroko omówimy w kolejnym wpisie.

Poprzedni
Inflacja w Polsce grudzień 2021

Inflacja w Polsce grudzień 2021. Wzrost cen przebił kolejną granicę

Następny
tarcza antyinflacyjna 2.0

Tarcza antyinflacyjna 2.0. Premier przedstawił założenia

Sprawdź także
Total
0
Share